Skive Marineforening

Foreningens formål er at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personer, der er eller har været tjenstgørende under Orlogsflaget, eller har/har haft ansættelse til søs.

Marineforeningen retter sig således mod hele “det maritime Danmark”.

Foreningen kan også optage personer, der uden at have gjort tjeneste i søværnet, Marinehjemmeværnet eller handelsflåden, men som nærer interesse for orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv, og som i øvrigt har nærmere tilknytning hertil.

Danmarks Marineforening blev stiftet den 30. april 1913, og består af ca. 9.000 medlemmer fordelt på 75 afdelinger over hele landet.

Skive Marineforening blev stiftet den 30. juni 1941.

Den 28. maj 2016 blev 75 års jubilæet fejret i foreningens lokaler på Fjordvej 39.